dilluns, 26 de gener de 2009

Descobrint Africa Moçambic

La metodologia d'aquest taller es conèixer la vida diària d'una nena de Moçambic i debatir les diferències amb els infants d'aqui.Hem realitzat activitats de simulació monstrant aquestes diferències.També hem realitzat activitats d'intervanvi de murals, dibuixos amb el col.legi de Moçambic.
El objectiu és desenvolupar actituds interculturals,solidàries i tolerants, a través,entre d'altres, del coneixement de la diversitat sociocultural:semblances i diferències.
BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing